Μεταφορές / Διανομές αυτοκινήτων σε αντιπροσωπείες σε όλη την Ελλάδα

+30 6977310340

+30 6972861408
Η καταξιωμένη πορεία της εταιρείας οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο δυναμικό της. Οι άνθρωποί μας εργάζονται σε ιδανικές συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος. Το οικογενειακό κλίμα, το πνεύμα συνεργασίας και η ομαδικότητα χαρακτηρίζουν όλα τα παραγωγικά τμήματα της εταιρείας. Εμπειρία, τεχνογνωσία και συνεχής κατάρτιση εγγυούνται το αποτέλεσμα. Οι οδηγοί είναι πλήρως καταρτισμένοι στο χειρισμό του φορτηγού και την φόρτωση – εκφόρτωση των αυτοκινήτων. Τα γραφεία κίνησης, το λογιστήριο, το τμήμα του τεχνικού ελέγχου, η μονάδα επισκευής και συντήρησης είναι στελεχωμένη με έμπειρους και δημιουργικούς ανθρώπους. Η νέα γενιά στελεχών με όρεξη και θέληση για δυναμικές κινήσεις εγγυάται την επιτυχία και την επίτευξη του οράματος της KARELIAS PANAGIOTIS.